Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, January 23, 2011

Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya

Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya

a) Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran

pelajar dalam bilik darjah.

b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai

program KBSM

c) Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran

d) Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran

e) Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai

f) Menguasai Bahasa Melayu

g) Menjadi Role Model

h) Mengamalkan nilai murni

Takrif Reformasi Kurikulum

Takrif Reformasi Kurikulum

a) Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan, kaedah pengajaran, penilaian, pentadbiran sekolah dan latihan perguruan

b) Untuk merangsangkan pertumbuhan, pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut

Thursday, January 13, 2011

Inovasi Kurikulum

Inovasi Kurikulum

a) Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada

b) Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media.

c) Adalah menyeluruh dan pelbagai

d) Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan

Takrif kurikulum, definisi kurikulum, maksud kurikulum

Takrif kurikulum

a) Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik.

b) Harus meliputi objektif pendidikan, segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar.

Wednesday, January 12, 2011

Takrif, Maksud, Definisi Inovasi

a) Idea, amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial. Menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas.

b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...