Cari Nota Dengan Cepat...!

Thursday, June 28, 2012

3 PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAANBerteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini.


Melaka merupakan pusat perkembangan, penyebaran dan warisan kebudayaan Melayu.
Kebudayaan serantau digambarkan dengan penggunaan Bahasa Melayu.
Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan teras dalam Kebudayaan Kebangsaan

Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai.

Unsur-unsur budaya asing, Cina, Arab, India dan sebagainya 
Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan kebudayaan bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dalam Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara 

Islam menjadi unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

Peringkat tertinggi- sepatutnya menampakkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam 
Peringkat kedua- menerapkan budaya-budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya Islam 


Sunday, June 24, 2012

Apakah itu Dasar Kebudayaan Kebangsaan?


Apakah itu Dasar Kebudayaan Kebangsaan?

Satu dasar yang digubal pada tahun 1971 sejak merdeka disebabkan tiada arah dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan.

Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan, kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum shj dan penekanan yg lebih kpd kemajuan ekonomi. 

Thursday, June 21, 2012

Kepentingan Kebudayaan


Definisi kebudayaan:

-keseluruhan cara hidup manusia.

Kepentingan kebudayaan:

-Berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan.

-Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. 

-Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. 


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...