Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, October 25, 2011

Kerjaya Berkaitan PSV Di Masa Hadapan dan Kepentingan PSV

Kini beratus-ratus jenis kerjaya yang berkaitan dengan Seni Visual boleh diceburi oleh para pelajar yang berminat dalam bidang tersebut.

Antara kerjaya yang berkaitan dengan Seni Visual ialah seperti pengiklanan, pelukis illustrasi, artis multimedia, perekabentuk grafik, perekabentuk industri, perekabentuk dalaman, pelukis animasi, perekabentuk tekstil, percetakan, desktop publisher, perekabentuk laman web, dan sebagainya.

Kepentingan PSV Kepada Kanak-Kanak

Aspek Kognitif: mengembangkan daya kognitif/melatih kanak-kanak berfikir/menyelesaikan masalah membuat penilaian/keputusan

Aspek Fizikal: menggunakan alatan/bahan memberikan latihan kepada pergerakan tangan – kordinasi tangan serta mata

Aspek Kreativiti: melibatkan proses/menyelesaikan masalah/eksplorasi/eksperimentasi dalam penghasilan karya.
Aspek Persepsi: meningkatkan/menajamkan penggunaan pacaindera dan deria.

Aspek Sosial dan Emosi: memberi peluang kanak-kanak berinteraksi/membina keyakinan diri/bertoleransi/berkerjasama dalam kumpulan.


sumber: OUM (Dr. Sajap Maswan)

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...