Cari Nota Dengan Cepat...!

Wednesday, January 4, 2012

Pengertian Tatabahasa

Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa, yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun.

Salah satu cabang kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa.

Etika berbahasa, betul - salah, tepat - kurang tepat, baik – tidak baik bahasa yang digunakan ketika berbahasa. Contoh:

> Pakaiannya anggun
> Pakaiannya adalah anggun
> Pakaiannya ialah anggun
> Suaminya akan balik Pahang
> Suaminya akan balik ke Pahang
> Dia masuk tanpa memberi salam
> Dia masuk dengan tidak memberi salam


sumber: Prof. Madya Dr. Hj. Ibrahim Hj. Salleh
B. Litt. (Hons) & Dip. Ed., M.S., Ph.D.

(slide PowerPoint BBM 3203 Tatabahasa Melayu, UPM)


No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...