Cari Nota Dengan Cepat...!

Thursday, December 29, 2011

Hubungan Makna

Melihat hubungan makna antara satu perkataan dengan perkataan lain.
Kajian semantik tradisional:
i. Sinonim
ii. Antonim
iii. Homonim
iv. Hiponim
v. Polisemi

SINONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolah-olah sama

Contoh:

cantik boleh disinonimkan dengan indah
indah boleh disinonimkan dengan cantik

→ perkataan cantik dan indah bersinonim
(kedua-dua boleh ditukar ganti)

Contoh lain:

ibu - emak
kekal - abadi
senang - mudah
ANTONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan.

Contoh:
gemuk antonimnya kurus
lelaki antonimnya perempuan

Siti masih bujang, sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.


HOMONIM:
Perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama, mendukung makna yang berbeza.

Contoh:
haus → kering tekak
haus → berkurangan besarnya

Dalam kamus, ditandai angka Roman (I,II dan III)

Contoh perkataan lain yang berhomonim:

mancung

mancung I makin kecil ke hujung
mancung II seludang kelapa yang keringHOMOFON:
Perkataan yang sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.

Perkataan bang dan bank sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.
bang → abang dan azan
bank → tempat berurusan wang.


HOMOGRAF:
Perkataan yang sama ejaannya, tetapi sebutan dan maknanya berbeza.
Contohnya:

semak [semak] dan semak [səmak]

perang [perang] dan perang [pərang]


HIPONIM:
Perkataan yang maknanya dianggap sebagai sebahagian daripada makna suatu perkataan lain.

Misalnya, perkataan mawar berhiponim dengan bunga, kerana makna mawar termasuk dalam makna bunga.

Contoh perkataan berhiponim:
burung - merbuk, tekukur, pipit, gagak


POLISEMI:
Perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi mendukung banyak makna.

Contohnya, perkataan berat mempunyai sembilan makna yang berbeza. Antaranya:

i. tekanan benda
ii. tidak ringan
iii. sukar (dilakukan, diselesaikan)
iv. amat sangat, kuat
v. menyebelah, memihak
vi. berkenaan dengan novel, drama dll yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik, dan sebagainya)

Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim
Tidak terbatas pada perkataan sahaja tetapi juga kelompok kata dan ayat. Contoh:
i. Pemenggalan bunyi
am/bil/kan/tong
ii. Imbuhan
pe+latih = orang yang melatih atau orang yang dilatih
iii. Kelompok kata
makan nasi, makan angin, makan gaji, makan garam

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...