Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, December 20, 2011

Makna Rujukan dan Makna Bukan Rujukan

Makna rujukan ialah makna yang ada rujukan atau acuannya. Misalnya kata rumah, hujan dan lukisan ialah kata yang bermakna rujukan kerana wujud acuannya di dunia nyata.

Makna bukan rujukan ialah makna yang tidak mempunyai rujukan seperti dan, atau, di samping, kerana…

Terdapat sejumlah kata yang dinamakan deiktik, iaitu acuannya tidak menetap pada satu maujud, tetapi bergantung pada konteks. Contohnya:

Kata ganti nama: dia, saya, kami, kita, beliau…
Kata menyatakan ruang: di sini, di sana…
Kata menyatakan waktu: kini, dini, esok, nanti…
Kata tunjuk: ini, itu...

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...