Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, December 17, 2011

Jenis Makna

Secara umum, jenis makna dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu makna leksikal, makna ketatabahasaan, dan makna konteks.

Makna leksikal ialah makna yang dimiliki atau yang ada pada perkataan dengan tidak mengambil kira konteks, iaitu makna sebenar. Contoh:

perdu = kelompok pokok, rumpun
percik = titik air yang berserak-serak di sana-sini
malakut = alam atau tempat malaikat atau roh
jerat = tali pencerut untuk menangkap satwa
lugas = tentang yang perlu sahaja

Makna ketatabahasaan wujud melalui proses gramatis seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contoh:
maksud = tujuan, hajat, kehendak, niat
bermaksud = bertujuan, berhajat, berniat, berkehendak
= mengandung erti

Makna konteks ialah makna kata yang wujud dalam suatu konteks, dengan mengambil kira tempat, waktu, dan lingkungan peristiwa. Contoh:

* Rambut di kepalanya sudah putih
* Sultan ialah kepala negeri
* Kepala surat itu sudah pudar
* Kepala lututnya masih kuat
* Kepala kainnya sudah tidak kemas

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...