Cari Nota Dengan Cepat...!

Friday, February 10, 2012

Strategi Pemulihan dalam Kelas Khas

 • Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
 • Kenal pasti masalah murid.
 • Kenal pasti punca masalah murid.
 • Menjalin hubungan mesra dengan murid.
 • Menunjukkan penghargaan kepada murid.
 • Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
 • Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
 • pendekatan bermain sambil belajar.
 • teknik bercerita.
 • teknik latih tubi.
 • teknik bersoal jawab.
 • teknik nyanyian.
 • Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
 • Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
 • Menjalankan aktiviti pengukuhan.
 • Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.

1 comment:

Elvie Ej said...

terima kasih ya. sangat bermanfaat :D

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...