Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, July 11, 2011

Kepentingan BBM Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Kepentingan BBM Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

a) Dapat membantu dalam pengajaran yang berkesan

b) Memperbagaikan pendekatan pengajaran

c) Menyampaikan ssesuatu konsep daengan jelas

d) Penyampaian dan penerangan maklumat lebih terperinci

e) Memusatkan perhataian pelajar

f) Menjimatkan masa

g) Memberi suatu pengalaman baru kepada pelajar

h) Melahirkan interaksi dan kerjasaman amntara pelajar dengan guru dan pelajar dengan guru

i) Melahirkan dorongan daya kreativiti kepada palajar dan guru

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...