Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, July 25, 2011

Masalah Penduduk Lebihan

1. Golongan penduduk muda yang tinggi membebankan penduduk dewasa.

2. Kemiskinan semakin meningkat- akibat penduduk yang ramai,sumber pendapatan tidak mencukupi, tanah pertanian yang dikerjakan tidak dapat menampung keperluan penduduk yang ramai.

3. Pertambahan tanggungan / beban kerajaan bagi menyediakan kemudahan asas – pendidikan, kesihatan bagi menampung keperluan penduduk muda.

4. Kekurangan peluang pekerjaan – penduduk ramai pekerjaan terhas berlakunya pengangguran.

5. Kepadatan penduduk Bandar tinggi- berlaku kesesakan seperti setinggan dan masalah sosial.

6. taraf hidup rendah- negara tidak maju.

7. Taraf pendidikan rendah, tidak semua rakyat dapat menikmati peluang pendidikan- kadar buta huruf tinggi.

8. Kekurangan makanan- kebuluran kerana hasil pengeluaran makanan tidak dapat menampung jumlah penduduk.

9. Masalah perumahan yang tidak mencukupi.

10. Kurang kemudahan kesihatan, perubatan dan pendidikan.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...