Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, September 18, 2011

Definisi Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah

Definisi Pusat Sumber Sekolah:

Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku, jurnal,
surat khabar, kaset video, kaset audio atau pangkalan data komputer.

Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah:

a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi
dalam bidang teknologi dan persediaan
b) Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik
c) Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi
d) Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...