Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, September 20, 2011

Latar Belakang Masyarakat Orang Asli Di Malaysia

Satu rumpun bangsa dari kumpulan masyarakat peribumi/asal yang menduduki Semenanjung Tanah Melayu sejak 3,000 tahun hingga 10,000 tahun lalu (1304s.m).

Suku Kaum Utama:
  • Negrito
  • Senoi
  • Melayu Proto
Negrito:
Pra sejarah dikenali sebagai Austroasiatik.
Dari Negeri China 7,000 hingga 10,000 tahun ke kawasan Tenggara Asia.
Sejarah lama / purba mereka adalah terawal datang ke Tanah Melayu.

Senoi:
Pra sejarah dikenali sebagai Austroasiatik.
Dalam kumpulan kecil dari Selatan Negeri China dan Taiwan ke Asia Tenggara 3,000 hingga 5,000 tahun.
Kumpulan pertama dari kawasan Indo China, Champa dan Burma dan menetap di bahagian Utara Tanah Melayu.

Melayu Proto:
Pra sejarah dikenali sebagai Austranesian (Malayo-Polynesian)
Datang lebih kemudian dari Asia Tenggara ke Tanah Melayu.
Perkahwinan campur.
Kumpulan kedua berasal Tenggara Asia, seperti Kawasan Palembang, Sumatra serta kepulauan Sulawesi.
Menetap di Bahagian Selatan Tanah Melayu.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...