Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, September 24, 2011

Kata Majmuk: Bentuk Yang Telah Mantap

Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh,walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja sabagai satu perkataan. Bentuk-bentuk kata tersebut adalah :


Antarabangsa
Beritahu
Bumiputera
Jawatankuasa
Kakitangan
kerjasama
Olahraga
Matahari
Setiausaha
Sukarela
Suruhanjaya
Tandatangan
Tanggungjawab
Warganegara
pesuruhjaya

*Tatabahasa Dewan m/s 75

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...