Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, November 19, 2012

Pendekatan Pemahaman Teks Kaedah Berfokus


Kaedah Berfokus
Diperkenalkan pada 1984 – Unit Bahasa Melayu, Pusat Perkembangan Kurikulum.  Menitikberatkan kandungan dan isi pelajaran.  Kaedah ini mengandungi dua tumpuan:
Tumpuan utama – FOKUS UTAMA
Tumpuan kedua -  FOKUS SAMPINGAN
Fokus sampingan mungkin lebih daripada satu.  Tugas fokus sampingan untuk membantu dan memperkuatkan fokus utama.

Fokus utama – perkara yang paling menonjol dalam sesuatu hasil karya perlu diberikan penekanan utama, manakala perkara lain yang kurang menonjol sebagai perkara sampingan.  Fokus utama dan fokus sampingan boleh bertukar ganti – fokus utama jadi fokus kedua, fokus sampingan menjadi fokus utama. Bergantung kepada kreativiti guru – apakah yang hendak difokuskan – aspek apa? –isi, bahasa, unsur moral, nilai murni, kemasyarakatan, gaya bahasa dan sebagainya. Dalam fokus utama ada objektif pengajaran.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...