Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, October 11, 2009

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar
  • Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.
  • Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalh secara dua hala dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka
  • Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalm aktiviti pembelajaran dan pengajaran
  • Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pembelajaran murid.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...