Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, October 6, 2009

ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU SERTA PERANANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU
SERTA PERANANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA


1. PENGENALAN TAMADUN MELAYU

Pengenalan Alam Melayu

Konsep Dan Takrifan Tamadun Melayu

Takrifan Melayu

Unsur-Unsur Penting Dalam Pembinaan Tamadun

Nilai Dan Struktur Sosial Budaya Masyarakat Melayu

Pengenalan Alam Melayu

Alam Melayu

Dalam peta geografi – merangkumi Kepulauan Melayu @ Nusantara

Selatan Thailand

Malaysia

Selatan Filipina

Brunei

Kepulauan Indonesia

Sebahagian Kemboja

Penduduknya – lebih 250 juta orang

Istilah “MELAYU” berbeza-beza kerana terletak dalam ruang yang luas dan dipisahkan oleh laut dan selat

Menurut sejarah – penduduk di Alam Melayu pada peringkat permulaan terdiri daripada etnik Melayu ( Melayu-Deutro ) dan etnik Asli ( Melayu-Proto )

Iaitu lebih 3000 tahun sebelum kedatangan pengaruh Hindu – abad pertama Masehi

Kedua-dua etnik ini jarang mengadakan interaksi dan membuat perhubungan antara satu sama lain kerana tempat tinggal berbeza

Orang Melayu di ???????????????

Orang Asli di ???????????????

Kesannya ????????????

Konsep Dan Takrifan Tamadun Melayu

Tamadun Melayu merujuk kepada :-

satu rumpun bangsa/budaya yang berasal daripada satu punca

Mempunyai asas kehidupan yang sama

Hanya berbeza dari segi pengaruh alam persekitaran

Dari rumpun bahasa yang sama

Tamadun Melayu - tamadun yang dibentuk

oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu

Dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara

Yang dikenal dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Kepulauan Nusantara, Alam Melayu dll

Ruang yang luas & dipisahkan oleh laut & selat telah membezakan istilah MELAYU

Takrifan Melayu

Berdasarkan rumpun bangsa / bahasanya

Berdasarkan bangsa – tergolong dalam

Rumpun Melayu-Indonesia / Nusantara – Jawa, Sunda, Madura, Acheh, Minangkabau dll

Berdasarkan bahasa – keluarga bahasa Austronesia

ii. Berdasarkan wilayah

Iaitu kawasan Asia Tenggara – Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo dll

DUA ELEMEN YANG MENJADI FAKTOR UTAMA MEWARNAI WILAYAH ITU SEBAGAI MELAYU

BAHASA MELAYU AGAMA ISLAM

Ada banyak pendapat tentang asal – usul orang Melayu

Dari selatan China iaitu Yunan

Dari wilayah ini – kemajuan teknologi perkapalan mereka migrasi – disokong denga penemuan “Javanam” – manusia sparuh monyet yang ditemui di Pulau Jawa

Takrifan Melayu Menurut PP Malaysia

Perkara 160 Fasal 2

“Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adat-istiadat dan resam Melayu”

Penyatuan Orang Melayu-Islam

MIGRASI

Paling awal – dari Yunan ke Asia Tenggara – 2000 SM – 1500 SM

Berlaku kerana mahir dalam pelayaran

Bawa bersam kebudayaan, bahasa & kepercayaan

Tidak anggap laut penghalang kepada migrasi

AGAMA ISLAM

Penting – hasil interaksi orang Melayu dengan pelbagai tamadun besar dunia

Rantau Melayu pernah jadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha dan Islam

Islam berkembang – bahasa Melayu perantara – guna tulisan jawi

ASAS BUDAYA MELAYU-ISLAM SAMA

Antaranya taat kepada sultan

Membantu perkembangan agama Islam

Budaya kehidupan berteraskan ajaran Islam

BAHASA MELAYU

Menjadi bahasa lingua franca – digunakan dalam semua aspek ( komunikasi, mengajar agama, urusan pentadbiran negara dll )

Islam memantapkan lagi bahasa Melayu – penyesuaian dengan bahasa Arab

TULISAN JAWI

Tulisan Arab diperkenalkan setelah kedatangan Islam

Kitab agama ditulis guna tulisan Arab – bukan hanya al-Quran & al-Hadis

Agak sukar difahami orang Melayu – ulama Islam guna bahasa Melayu sebagai perantara – memilih tulisan Aran & diubahsuaikan dengan orang Melayu – lahir tulisan Jawi

TARAF SOSIAL YANG SAMA

Golongan elit tinggal di bandar – kurang bergaul dengan golongan luar bandar

Sistem feudal tidak diubah – dikekalkan untuk memudahkan pihak pemerintah

Penjajah kekalkan dasar ini

EKONOMI SARA DIRI

Masyarakat desa selesa dengan kehidupan sederhana – pentingkan akhirat

Golongan atasan sibuk pastikan kedudukan tidak tergugat

Ada perasaan tidak mahu mengubah nasib

Unsur-Unsur Penting Dalam

Pembinaan Tamadun

Manusia

Sumber Idea

Ruang Masa / Tempat

Mesti dalam ruang masa dan tempat

tertentu

Tidak semua tamadun wujud dalam masa dan

tempat yang sama

Tamadun Cina - ???????????

Tamadun Melayu -?????

Pecahan zaman tamadun Melayu -??

2) Persekitaran

Menurut Ibn Khaldun – memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun – faktor persekitaran yang sesuai mempengaruhi sesebuah tamadun

iklim, bentuk muka bumi, tanah, lokasi air,

sumber jaya dll –

Manusia dahulu dan hari ini akan memilih tempat tinggal yang sesuai untuk menetap dari segi ?????

3) Pandangan Semesta Melayu

Mohd Taib Osman menyatakan pandangan

semesta juga dipengaruhi oleh beberapa faktor :-

Sifat fizikal alam sekelilingnya

bagi orang melayu hutan itu :-

penuh misteri

membekal makanan

hutan ada pemilik

Matlamat hidup

Pengalaman individu dan masyarakat berdasarkan pancaindera

Pandangan semesta tamadun Melayu adalah berasaskan keharmonian dan merupakan gabungan yang berkembang selari antara kepercayaan warisan dan agama Islam

Pandangan semesta juga pengaruhi orang Melayu di bandar dan di desa

Pandangan Semesta Melayu Pra Islam

Pandangan Semesta Melayu Pra-agama Hindu & Buddha

Pandangan Semesta Melayu Pengaruh agama Hindu dan Buddha

Pandangan semesta Melayu pra-agama Hindu & Buddha

sistem kepercayaan “animisme” & “dinamisme”

Masyarakat Melayu tradisional juga percaya roh nenek moyang “hyang”

( moyang @ poyang )

Ada pendapat yang mengatakan telah wujud agama tauhid iaitu Tuhan Yang Esa

Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha

upacara penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi – ajaran ini mengalami proses sinkristisme

dikatakan kesannya hanya berlaku pada masyarakat bangsawan dan pemerintah

Aspek politik dan pentadbiran – perkara-perkara yang membesarkan dewa-dewa dikaitkan dengan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa ( konsep dewaraja )

Aspek kesusasteraan – ajarannya ( kitab Mahabarata, Bhagavad Sita dan Baratyudha ) lebih kepada kesenian, keindahan, ketakjuban, epik, mitos sastera keperwiraan berbanding aspek rasional dan intelektual ( bersendikan akal dan pengetahuan akliah )

Pandangan Semesta Melayu Zaman Islam

Berpusat kepada manusia (man centered ) – berdasarkan tanggapan mereka terhadap alam ( nyata @ ghaib ) & kehidupan mereka (sosial & bukan sosial)

Juga memahami alam ini ada makhluk lain

Manusia berinteraksi dengan alam & akan melahirkan satu konsep peng + alam + man = pengalaman

Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memantapkan keseluruhan pandangan semseta Melayu dan berlaku pentakrifan semula tentangnya – melalui al-Quran – kukuhkan keyakinan, kefahaman dan ketauhidan kepada Allah

Konsep tauhid – Tauhid Rububiyaah

- Tauhid Uluhiyyaah

Tamadun berasaskan wahyu mempunyai pandangan semesta yang berbeza daripada tamadun materialistik, intelektual & mistik – tidak menafikan unsur-unsur ini wujud sebagai pelengkap

Tamadun Melayu –Islam

Alam ini ada pencipta

Manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya dalam kehidupan di dunia

Yakin & percaya segala amalan baik yang mematuhi hukum alam dan hukum syariat akan mendapat balasan baik

Menghormati maruah & martabat bangsa

Adil & saksama tanpa kompromi

Seimbang roh & jasmani

Pandangan semesta ini telah berjaya menyatukan umat Melayu-Islam yang terdiri daripada ratusan suku, bangsa, bahasa dll

Oleh itu pandangan semesta Melayu-Islam adalah

gabungan ajaran agama, tradisi

pembelajaran dan pengalaman yang

berterusan dari alam sekelling

Nilai Dan Struktur Sosial Budaya Masyarakat Melayu

Mengalami perubahan dalam semua aspek setelah kedatangan Islam – kekalkan yang tidak berlawanan

Hubungan sosial yang erat terutama di kawasan kg

Proses sosialisasi berlaku dengan melihat kepada nilai dan budaya – melalui ibu bapa

Kuat berpegang kepada adat resam

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...