Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, August 23, 2011

Jenis Jenis Kamus

I. Masa
a. Kamus Kini
b. Kamus Moden
c. Kamus Baharu

II. Saiz
a. Kamus Mini
b. Kamus Besar
c. Kamus Ringkas
d. Kamus Saku
e. Kamus Kecil

III. Peringkat Umur
a. Kamus Rendah
b. Kamus Dewasa
c. Kamus Permulaan

IV. Peringkat Sekolah
a. Kamus Pelajar
b. Kamus KBSR
c. Kamus KBSM
d. Kamus Sekolah

V. Pengisian Kamus
a. Kamus Asas
b. Kamus Umum
c. Kamus Mudah
d. Kamus Sari

VI. Pengenalpastian dengan Pengguna
a. Kamus Saya
b. Kamus Pelajar
c. Kamus Pembaca
d. Kamus Rakyat

VII. Kemudahan Penggunaan dan Hasil yang Diunjurkan
a. Kamus Amali
b. Kamus Praktis
c. Kamus Progresif
d. Kamus Kemajuan
e. Kamus Kreatif

VIII. Gaya Bantuan yang Diberi dalam Kamus
a. Kamus Bergambar
b. Kamus Berayat

IX. Penerbit
a. Kamus Pelanduk
b. Kamus Adabi
c. Kamus Preston
d. Kamus Federal

Sumber:

Perkamusan Melayu "Suatu Pengenalan" (1994) karya Ibrahim Bin Ahmad terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Asmah Haji Omar dalam buku Perkamusan Melayu/Indonesia-Satu Bibliografi (1990)

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...