Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, August 13, 2011

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

  1. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar.
  2. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar.
  3. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran.
  4. Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki.
  5. Menggunakan masa pengajaran secara optimum.
  6. Mengehadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu.
  7. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun.
  8. Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...