Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, August 15, 2011

Tindakan Semasa Merancang Rancangan Pengajaran Harian

Guru pelatih mesti memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:

1. Penulisan hasil pembelajaran/objektif:
-eksplisit
-tepat
-jelas
-sesuai dengan kebolehan murid
-sesuai dengan sukatan pelajaran

2. Cara Menulis Objektif Pengajaran Dalam Rancangan Pengajaran Harian RPH:

Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada 3 kriteria:
  • Tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur
  • Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku
  • Hasil yang akan murid peroleh/ pencapaian minima.

Contoh 1 :

Pada akhir pelajaran murid dapat:

Membaca dengan kuat 1 petikan ‘Menunggu Kelahiran’ dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu.

A – Audiens - murid

B – Behaviour - membaca dengan kuat

C – Content - petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’

D – Degree - 1 petikandengan sebutan dan intonasi yang betul

S – Sosial - individu


Contoh 2:

Pada akhir pelajaran murid dapat:

2. Menyatakan secara lisan 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat
daripada petikan teks berdasarkan kad tugasan
dengan betul secara individu, kumpulan dan kelas.

A – Audiens - murid

B – Behaviour - menyatakan

C – Content - petikan teks ‘Menunggu Kelahiran’

D – Degree - 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat berdasarkan kad tugasan dengan betul.

S – Sosial - secara individu, kumpulan dan kelas.


Contoh 3 :

Pada akhir pelajaran murid dapat:

3. Membina 4 ayat mudah secara bertulis dengan
menggunakan peribahasa yang disediakan secara
individu.

A – Audiens - murid

B – Behaviour - membina ayat secara bertulis

C – Content - peribahasa yang disediakan

D – Degree - 4 ayat mudah

S – Sosial - secara individu.


2 comments:

Anonymous said...

Terima kasih..simple but helpful...

zariniahmad said...

terima kasih, dapat membantu.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...