Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, August 11, 2009

BIDANG-BIDANG DALAM PENDIDIKAN JASMANI

BIDANG-BIDANG DALAM PENDIDIKAN JASMANI


1.Anatomi - Struktur tubuh - Dalam dan Luar

2.Fisiologi - Kajian tentang fungsi struktur tubuh

3.Biomekanik - Mengkaji pergerakan dan kesan pergerakan.

4.Psikologi Sukan - Kajian sainstifik melihat kesan serta pengaruh

sesuatu aktiviti terhadap pelakuan fizikal,

afektif serta kognatif ke atas mereka yang

terbabit secara langsung/tidak langsung

dengan aktiviti tersebut ( Wann 1997)


5. Sosiologi Sukan - Kajian saintifik tentang struktur dan proses

sosial dalam Pendidikan Jasmani


6.Pemakanan - Mengkaji keperluan tubuh dan proses

pertumbuhan dan perkembangan dalam aktiviti

fizikal.


7. Kecederaan - Mengkaji resiko kecederaan kesan/akibat


8. Fisiotrafi - Pemulihan kecederaan sukan.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...