Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, August 8, 2009

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hujan Asid dan Kesannya

· SEBAB:

 • Sulfur dioksida dan nitrogen oksida dalam atmosfera bertindak balas dengan wap air dan menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik. Wap air akan membentuk awan dan. apabila terpelowap hujan akan turun sebagai hujan asid.
 • Pelepasan gas sulfur dioksida daripada kilang.
 • Pembakaran bahan api dan fosil seperti bahan oleh kenderaan yang menghasilkan nitrogen oksida contohnya asap.
 • Penggunaan baja dalam pertanian yang menghasilkan nitrogen oksida.

· KESAN:

 • Penyakit kepada manusia. - sakit dada atau batuk, tulang, buah pinggang
 • Air sungai dan laut berasid membunuh hidupan akuatik seperti ikan.
 • Binatang yang bergantung kepada ikan akan mati.
 • Ikan bahaya kepada manusia kerana kandungan raksa yang tinggi.
 • Kemusnahan hutan kerana terkena hujan asid.
 • Pokok mati kerana asid bertindak balas dengan nutrien dalam tanah -rnengurangkan kesuburan tanih.
 • Air dan hujan asid yang bercampur dengan plumbum, kadmium dan aluminium berbahaya kepada manusia apabila diminum.
 • Mempercepatkan hakisan bangunan seperti cat bangunan.
 • Merosakkan cat kereta.
 • Mempercepatkan kadar hakisan atau pengaratan barangan besi.

1 comment:

elaine said...

So goood

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...