Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, August 15, 2009

Biomekanik. Definisi Biomekanik

Pendahuluan:
Mengkaji Pergerakan
Mengkaji Prinsip Pergerakan
Sistem Pergerakan
Perkaitan Sistem Tubuh

Definisi Biomekanik:

-Kajian tentang daya dan pergerakan berkaitan dengan aktiviti fizikal.
-Daya dan pergerakan berkaitan dengan sistem otot rangka tubuh.
-Pergerakan sistem otot rangka tubuh akan menghasilkan daya dan tenaga.
-Daya boleh dijelaskan sebagai tolakan atau tarikan
-Daya membolehkan;
1.Jasad pegun menjadi bergerak
2.Jasad bergerak menjadi pegun
3.Jasad berubah arah pergerakan


Contoh Asas Sains yang terlibat

1.Hukum Newtons

- Hukum newtons satu

- Hukum newtons dua

- Hukum newtons tiga

2.Hukum Satah

- Hukum satah satu

- Hukum satah dua

- Hukum satah tiga

3. Prinsip-prinsip kelajuan

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...