Wednesday, August 26, 2009

Huruf Konsonan Pinjaman Khusus.

Daripada 26 huruf konsonan itu, terdapat tiga huruf konsonan pinjaman yang kita gunakan secara tetap iaitu

q, v, dan x.


Huruf Q

Huruf q digunakan untuk mengeja kata istilah agama yang berasal daripada bahasa Arab iaitu:
i.Buraq
ii.Qadak
iii.Qadar
iv.Quran
v.Wuquf
vi.Qazaf
vii.Qasar
viii.Ununquadium
Huruf V
Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, misalnya:
i.Versi
ii.vitamin
iii.Vokasional
iv.Revolusi
v.Vertebrata
vi.Vaskular
vii.Vesikel
viii.Ventrikel
ix.Ovum
x.Vanadium
Huruf X
Huruf x hanya digunakan dalam beberapa istilah khusus. Contohnya:
i.Xenon
ii.Xenolit
iii.Xenomorf
iv.Xilofaj
v.Xilofon
vi.Xerofit
vii.X-ray
viii.Qulex
ix.ununhexium

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...