Cari Nota Dengan Cepat...!

Wednesday, August 26, 2009

Huruf Konsonan Pinjaman Khusus.

Daripada 26 huruf konsonan itu, terdapat tiga huruf konsonan pinjaman yang kita gunakan secara tetap iaitu

q, v, dan x.


Huruf Q

Huruf q digunakan untuk mengeja kata istilah agama yang berasal daripada bahasa Arab iaitu:
i.Buraq
ii.Qadak
iii.Qadar
iv.Quran
v.Wuquf
vi.Qazaf
vii.Qasar
viii.Ununquadium
Huruf V
Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, misalnya:
i.Versi
ii.vitamin
iii.Vokasional
iv.Revolusi
v.Vertebrata
vi.Vaskular
vii.Vesikel
viii.Ventrikel
ix.Ovum
x.Vanadium
Huruf X
Huruf x hanya digunakan dalam beberapa istilah khusus. Contohnya:
i.Xenon
ii.Xenolit
iii.Xenomorf
iv.Xilofaj
v.Xilofon
vi.Xerofit
vii.X-ray
viii.Qulex
ix.ununhexium

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...