Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, August 22, 2009

Sosiologi Sukan

Bidang kajian yang mengaplikasikan konsep sosilogi,untuk melihat dan memahami apa yang berlaku dalam sukan.Ini termasuklah usaha

untuk memahami interaksi yang wujud antara individu,dalam

pasukan dan mereka yang berkaitan dengannya seperti guru

pendidikan jasmani,murid,penonton,pengurusan dan media.


Proses Sosiolisasi Dalan Pendidikan Jasmani dan Sukan

Sosiolisasi

-Proses di mana manusia mempelajari mengenai budaya serta bagaimana menjadi ahli dalam sesuatu kumpulan dalam masyarakat.
-Proses sosiolisasi dala Pendidikan Lasmani/Sukan berlaku menerusi dua cara;
-
1.Sosiolisasi kedalam PJ/Sukan

- melibatkan diri ke dalam PJ/sukan kesan dari pengaruh,dorongan serta impak agen-agen sosiolisasi.Pengaruh agen-agen sosiolisasi ini membantu membentuk sikap,nilai dan pelakuan yang diperlukan.


2.Sosiolisasi menerusi PJ/Sukan

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan sukan menjadi alat kepada proses sosiolisasi. Elemen-elemen

dalam sukan seperti sikap bekerjasama,toleransi,berdisiplin serta

menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses

pembentukan sikap,nilai dan pelakuan individu.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...