Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, August 15, 2009

Psikologi Sukan. Definisi Psikologi Sukan

Definisi:
-Pemikiran
-Perasaan
-Ransangan

-Motivasi

-Personaliti

-Atribusi

-Kepimpinan

-Kebimbangan

-Keagresifan


Psikologi – kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkahlaku manusia

( Wann 1997 )

Psikologi Sukan

- Satu budang kajian sainstifik yang melibatkan kesan serta pengaruh sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal,afektif serta kognatif keatas mereka yang terlibat senara langsung mahupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut ( Wann,1997 )

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...