Cari Nota Dengan Cepat...!

Wednesday, September 23, 2009

ISLAM HADHARI DAN PROSES PEMBANGUNAN NEGARA

ISLAM HADHARI DAN PROSES PEMBANGUNAN NEGARA
1. Latar Belakang Masyarakat di Malaysia

Negara Malaysia – masyarakat majmuk – perlu ada polisi untuk wujud masyarakat Malaysia

Selepas merdeka – timbul kesedaran kuat para pemimpin PTM gubal polisi & langkah untuk wujudkan interaksi & hubungan yang lebih rapat antara kaum

Bermula dengan penubhan Parti Perikatan – UMNO, MIC, MCA – bentuk Kerajaan Perikatan

Di perkenalkan Dasar Kerajaan iaitu Penyata Abdul Razak 1956 & Penyata Abdul Rahman Talib 1960Selepas peristiwa 13 Mei 1969 – Rukun Negara & Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk – pelaksanaan dasa pendidikan kebangsaan & pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai pengantar pendidikan telah dipesatkan – mengurangkan jurang pemisahan antara kaum dan perpaduan serta muhibah dpat disemai

DEB (1971-1990) diperkenalkan

Rancangan Jangka Panjang Pembangunan Kedua (1990-2000) dilancarkan untuk menyusuri dan melengkapkan DEB

1991 – Wawasan 2020 diperkenalkan – sembilan cabaran diperkenalkan : diringkaskan -

- pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu yang meletakkan masa hadapannya secara perkongsian bersama

Berintegrasi wilayah & kelompok etniknya

Menikmati kehidupan bersama yangs epenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan

Membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia & pengabdian yang tidak berbelah bagi

Kenapa ini dilakukan : ?????????????????

Nyatanya – walaupun pembentukan sebuah negara bangsa Malaysia yang padu yang boleh menjadi asas pembinaan sebuah tamadun Malaysia yang tersendiri belum jelas kelihatan namun bahasa Melayu merupakan satu-satnya aset dan khazanah yang paling berharga & berwibawa untuk membawa Malaysia ke arah itu

Suasana perhubungan yang baik antara kaum & pemeluk agama perlu wujud di MalaysiaPenyampaian dan interaksi orang islam dengan kumpulan etnik yang lain akan meningkatkan keterbukaan di kalangan mereka & keupayaan menerangkan Islam secara rasional, waras & penuh hikmah

Pelaksanaan Islam Hadari dilaksanakan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia bertujuan mengurangkan sangka buruk & prejduis kaum lain terhadap Islam
Konsep Islam Hadari

Definisi – hadari - yang bertamadun - Islam Hadari – “Islamic Civilizational Approach” atau “Comprehensive Civilizational Approach To The Development In Malaysia”

Takrif lengkap

“ suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam”

Berdasarkan takrif – Konsep Islam Hadari

Memberi penekanan kepada pembangunan & pembinaan tamadun dengan teras pandangan semesta paradigma tauhid

Melahirkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap Islam yang sebenar

Meransang kepada perubahan minda umat Islam & mengubah persepsi masyarakat terhadap agama Islam
Justifikasi Memperkenalkan Pendekatan Islam Hadhari

Memperkenalkan Islam sebagai suatu agama yang syumul dan komprehensif

Merupakan salah satu usaha kerajaaan untuk menguatkan & mengembangkan semula agama Islam

Membuat penekanan kepada pembangunan yang bersepadu & seimbang bagi melahrikan umat yang berilmu & beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia dll dalam menangani cabaran semasa dunia global

Juga penekanan kepada pembagunan ekonomi & tamadun menyeluruh


Menjadikan warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan umat Islam masa lampau sebagai pendorong kepada pembangunan & kemajuan umat Islam masa kini dalam semua aspek kehidupan manusia

Dijadikan satu kerangka Dasar Nasional yang akan dijadikan sebagai asas dalam perancangan pembangunan Malaysia sebagi sebuah negara Islam maju menjelang tahun 2020
2. 10 PRINSIP ISLAM HADARI

Keimanan & Ketakwaan Kepada Illahi
Kerajaan adil & beramanah
Rakyat Yang Merdeka
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif
Kehidupan Berkualiti
Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita
Keutuhan Budaya & Moral
Pemeliharaan Alam Semula jadi
Kekuatan Pertahanan

Keimanan & Ketakwaan Kepada Allah

Faham makna keimanan & ketakwaan

Teras utama kepada Islam Hadari

Al-Q & Al-H – teras pegangan & rujukan bagi pelaksanaan pemerintahan

Gabungan kemantapan akidah, syariah & akhlak -faham makna akidah, syariah & akhlak dengan mendalam

Ketiga2 teras perancangan & pelaksanaan pembangunan diri & pengurusan

Menerangkan tentang kebebasan agama & tiada paksaan dalam Islam


Kerajaan Adil & Beramanah

Faham maksud adil & beramanah

Adil dalam semua aspek – ekonomi, politik, sosial dll

Adil kepada semua manusia

Melahirkan negara Islam yang baik & maju


Rakyat Yang Merdeka

Melahirkan masyarakat yang cintakan negara, kreatif, inivatif, terbuka, toleransi dll

merdeka dalam semua aspek – bukan ketenteraan sahajaPenguasaan Ilmu Pengetahuan

Ilmu – asas penting kekuatan tamadun

Meningkatkan kualiti sistem pendidikan

Pembangunan intelek, jasmani, rohani & emosi yang seimbang

Tanpa ilmu masyarakat mundur & lemah – penting ilmu agama

Mundur & lemah umat Islam :-

Kurang penghayatan agama - Ibnu Khaldun
Jumud (beku) pemikiran & tersebar banyak hadis tidak sahih (daif) – Sheikh Muhammad Abduh
Masyarakat Islam masih banyak percaya kepada khurafat – Jamaludian al-Afghani
Perkara2 bidaah bercampur dengan akidah – Ibnu Taimiyyah


Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehansif

Pembangunan ekonomi penting – seimbang –

Moral & etika elak penyelewengan

Sistem ekonomi Islam diperkenalkan

Peranan sektor swasta & awam

Membuka peluang kepada semua kaum tanpa mengira status

Kemajuan ekonomi selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum


Kehidupan Berkualiti

Melalui penguasaan ilmu & kepakaran

Pembangunan insan & kerohanian

Pembangunan kesihatan & fizikal

Pembangunan ekonomi

Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita

Kumpulan minoriti – orang asli & peribumi, golongan kurang upaya, kaum2 lain

Diberi hak yang sama – faham warganegara

Perlukan perlindungan

Keupayaan menjaga hak – Islam dipandang tinggi – modul negara Madinah

Keutuhan Budaya Dan Moral

Identiti masyarakat – Identiti Negara

Kepelbagaian budaya dan agama berasaskan sistem nilai dan akhlak yang murni dan luhur.

Gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu sebagai cabaran utama

Kemajuan kebendaan perlu didasari oleh nilai-nilai moral, etika dan kerohanian yang luhur.

Peranan semua pihak – pastikan disemai dalam diri setiap individuPemeliharaan Alam Semulajadi

Konsep hubungan manusia dengan alam sekitar dalam Islam
Pembangunan mesti mengambilkira aspek kestabilan eko-sistem
Deklarasi Rio De Janerio (1993) dan protokol Kyoto (1997)
Deklarasi langkawi memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam.
Pengurusan alam sekitar menggunakan kaedah yang seimbang dan menyeluruhKekuatan Pertahanan

Kekuatan pertahanan meliputi aspek kekuatan persenjataan, ketenteraan dan kekuatan diri, fizikal dan spritual (al-anfal:60)
Kekuatan ketenteraan untuk mempertahankan diri bukan untuk menyerang, menceroboh dan menguasai bangsa lain
Kekuatan ketenteraan menjamin kestabilan, keamanan, keselamatan negara dan proses pembangunan berterusan
Senario politik dunia menuntut kekuatan ketenteraan


Oleh itu, Islam hadari memberi penekanan kepada pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban

Dicanai menurut ajaran Islam tanpa mengenepikan usaha untuk mempertingkatkan mutu kehidupan rakyat Malaysia

Semua prisip ini – nadi kepada masyarakat Malaysia untuk berubah


2 comments:

Anonymous said...

Nota ini telah banyak membantu saya. Terima kasih. Saya telah membaca sebuah buku tentang prinsip Penguasaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam Hadhari, namun saya tidak memahami salah satu subtopiknyaiaitu Aplikasi Prinsip Penguasaan Ilmu PengetahuanDi Dalam Sorotan Sejarah Alam Melayu. Bolehkan anda membantu saya? Saya perlukan nota berkenaan subtopik ini.

Anonymous said...

Terima kasih banyak2.... saya mohon izin ambil nota2 tersebut utk rujukan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...