Cari Nota Dengan Cepat...!

Wednesday, September 2, 2009

Konsep Semantik

Setiap perkataan perlu diperhatikan 3 perkara berikut:

Makna leksikal – makna kamus.
Bagaimana perkataan itu bermula.
Sebab berlaku perubahan pada makna.

Semantik dapat diteliti dalam beberapa sudut, iaitu:

-Makna dan rujukan
-perkataan
-Ayat
-Jenis-jenis makna
-Perubahan makna
-Peribahasa, dan
Nahu.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...