Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, September 1, 2009

Teori Perkembangan Jean Piaget

Teori Perkembangan Jean Piaget

Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu :

Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ).

Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa, membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima.

Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun )

Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda.

Kanak-kanak bersifat egosentrik.

Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun )

Membentuk pemikiran logik tetapi terhad.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah.

Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun )

Mula berfikiran abstrak. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...