Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, September 14, 2009

TEORI ANALISIS KOMPONEN (Semantik)

uTeori ini adalah berdasarkan kaedah yang digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan hubungan kekeluargaan.

uAnalisis komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.
uMakna-makna yang terkandung pada setiap perkataan itu dapat dianalisis dan didefinisikan melalui komponen makna perkataan itu.

uMisalnya istilah ‘anak’, ‘bapa’ dan ‘datuk’ dapat dijelaskan dengan menganalisis komponen-komponen yang berkaitan.
u‘datuk’ adalah lelaki, dewasa, ayah kepada…
u
ubapa’ adalah lelaki, dewasa, anak kepada….
u
u‘anak’ adalah lelaki/perempuan, bayi/kanak-kanak/dewasa, anak kepada….
uMelalui teknik ini, setiap konsep dipecahkan ke dalam komponen atau fitur yang terkecil dipanggil fitur distingtif (diperkenalkan Jacobson, 1938).

uBagi menghuraikan status seseorang manusia, kata kekerabatan digunakan berdasarkan jantina, perbezaan generasi dan darjah pertalian.
uTeori ini perbaharui oleh Katz dan Fodor (1963).
uTeori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan.
uContoh bagi set kata: man, woman, boy dan girl yang tergolong dalam medan makna manusia.
uTeori ini menggunakan fitur yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada atau tiada fitur pada perkataan itu.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...