Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, June 28, 2009

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN?

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN?

· Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.

· Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran

· Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan

· Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari.

· Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.

· Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji, projek, perbincangan dsb.

· Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran

· Kaedah & Teknik – komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor, dsb.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...