Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, June 20, 2009

Definisi Kata Majmuk

KATA MAJMUK
I. Bentuk kata yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah.

II.Ada tiga kelompok kata majmuk.

A.Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Contohnya:
gambar rajah alat tulis
biru laut bandar raya
air hujan tengah hari
jalan raya meja tulis
nasi minyak jam tangan
terima kasih bom tangan
luar biasa kapal terbang
merah muda kuning langsat

Di dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. Contohnya :
Perdana Menteri Ketua Menteri
Penolong Pendaftar Naib Canselor
Raja Muda Profesor Madya
Setiausaha Politik Duta Besar
Timbalan Ketua Pustakawan
Ketua Setiausaha Negara

b.Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus .

Contohnya:
model linear hak milik
garis pusat mata pelajaran
telefon dail terus pita suara
lesung sendi darah panas
kanta tangan kertas kerja
segi tiga batu kapur
cari gali atur cara
lut sinar urus setia

c.Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa.
Contohnya:
kaki ayam anak emas
buah hati bulan madu
duit kopi manis mulut
makan angin tumbuk rusuk
pilih kasih berat tangan

Bentuk kata majmuk yang telah mantap
Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah diangap mantap sebagai satu perkatan yang utuh.
Perkataan ini dieja satu perkataan. Kata tersebut adalah:
antarabangsa beritahu kakitangan kerjasama
setiausaha sukarela olahraga matahari
suruhanjaya jawatankuasa tandatangan
tanggungjawab warganegara pesuruhjaya

Penggandaan kata majmuk
Melibatkan penggandaan unsur pertama
sahaja.
Cth: alat-alatulis, suku-sukukata,garis-garispusat
Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap, penggandaanya melibatkan keseluruhan unsur

Cth: pesuruhjaya-pesuruhjaya,
setiausaha- setiausaha

Pengimbuhan kata majmuk
Kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk
menghasilkan kata terbitan.

Terdapat dua bentuk:

Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.
cth:
campur aduk ----- bercampur aduk
ambil alih ----- mengambil alih
daya serap ----- daya serapan

ii. Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan, ejaannya menjadi bercantum.
Cth:
campur aduk ---- mencampuradukkan
daya serap ---- kedayaserapan
garis pusat ---- menggarispusatkan
urus niaga ---- diurusniagakan
satu padu ---- menyatupadukan

4 comments:

aton jamil said...

Terima kasih. nota memudahkan pemahaman saya terhadap kata majmuk.

Aizad Nurhaimin said...

Nice notes, easily understand it

m.wht99 said...

Boleh Saya minta nama penuh pemilik blog ini untuk kajian kerja kursus bm Saya sebagai rujukan kajian.

pong said...
This comment has been removed by the author.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...