Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, June 28, 2009

Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989) menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.


Menurut beliau, persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem,iaitu:

1.Mikrosistem: persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya ibu bapa,rakan-rakan, adik-beradik,jiran dan guru.

2.Mesosistem: perhubungan antara mikrosistem. Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Contohnya rumah-sekolah,rumah-jiran dan sekolah-jiran.

3.Eksosistem: pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan terhadap kanak-kanak alam dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Kaedah pengurusan,kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi sosial kanak-kanak tersebut

4.Makrosistem: perkembangan individu dipengaruhi norma-norma,nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititikberatkan(Santrock,200H). Di sesetengah negara, kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan penting.

5.Kronosistem: perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.

1 comment:

Anonymous said...

Reference not clear

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...