Cari Nota Dengan Cepat...!

Sunday, June 28, 2009

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU?

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU?

· Guru memainkan peranan penting

· Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap.

· Kepimpinan guru secara autokratik

· Pencapaian objektif guru diutamakan

· Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi.

· Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal.

· Interaksi di antara murid adalah pasif.

· Kaedah keseluruhan kelas.

· Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif.

· Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...