Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, July 28, 2009

Arah Komunikasi

ARAH KOMUNIKASI

Mencancang (vertical)

dari atas ke bawah

dari bawah ke atas

Mendatar (lateral)

KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH

Perhatian hendaklah diberi kepada ‘penerimaan’ untuk mendapat maklumbalas

mudah

sesuai dengan keperluaan, kepercayaan dan nilai mereka

maklumat yang membantu pencapaian kendiri

PENGALIRANAUTORITI


KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH

Makna dan kefahaman diketahui sebelum autoriti dikomunikasikan

Faktor komunikasi yang boleh mengekalkan autoriti

saluran komunikasi hendaklah diketahui

satu saluran komunikasi untuk setiap ahli

pengaliran secara langsung dan seringkas mungkin

pengaliran formal digunakan

pengaliran jangan diganggu

pusat komunikasi mempunyai kebolehan

asli dan tulen

KOMUNIKASI DARI BAWAH KE ATAS

Pengurusan yang bercorak partisipatif

Mendengar pandangan dan sungutan

Memahami masalah-masalah yang dihadapi semasa tugas dilaksanakan

Kakitangan hendaklah membuat laporan sebenar dan bukan yang ditapis

CARA MENGGALAKAN KOMUNIKASI DARI BAWAH KE ATAS

Prosedur ketidakpuasan

Dasar ‘pintu terbuka’

Teknik partisipatif

KOMUNIKASI MENDATAR

Berlaku antara ahli yang sama taraf

Memudahkan kordinasi kerja

Menjimatkan masa

Penyelesaian masalah/konflik

Perkongsian maklumatKOMUNIKASI

OLEH:

Dr. Narendra Kumar

Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...