Cari Nota Dengan Cepat...!

Thursday, July 2, 2009

Ciri-ciri Perkembangan.

2.3 Ciri-ciri Perkembangan.

Perkembangan bersifat kualitatif dan perubahan-perubahan yang berlaku adalah dari segi fizikal, kognitif, sosial, emosi dan moral. Perubahan ini adalah stabil, berlaku secara teratur dan progresif dalam arah tertentu. Misalnya seseorang kanak-kanak akan mula mengenal objek, memberi nama kepada objek, mengenal huruf, mengkaitkan huruf dengan objek, mengenal perkataan dan mengakaitkannya dengan objek.

Perubahan-perubahan yang berlaku adalah berterusan sepanjang hayat dan melalui peringkat-peringkat kematangan tertentu. Kematangan merujuk kepada perubahan semulajadi yang ditentukan oleh genetik. Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Ia adalah daripada kematangan dan pembelajaran.

3.0 Perbezaan di antara Pertumbuhan dan Perkembangan

3.0.1 Fizikal

Pertumbuhan – perubahan tinggi,pertambahan berat badan, pertumbuhan gigi.

Perkembangan – kemahiran menggunakan anggota badan, misalnya seseorang bayi bermula dengan kebolehan memusing badan, duduk, merangkak, berdiri, berjalan dan berlari.

3.0.2 Kognitif

Pertumbuhan – keupayaan berfikir

Perkembangan – kemahiran membaca, menulis, mengira, berfikir secara kreatif dan kritis.

3.0.3 Emosi

Pertumbuhan – perasaan gembira, sayang, marah, cemburu

Perkembangan – kemahiran mengurus emosi

3.0.4 Sosial

Pertumbuhan – menjalin perhubungan dengan ibu bapa, keluarga, rakan dan mereka di sekitar individu tersebut.

Perkembangan – kemahiran menjalin perhubungan sosial dan menunjukkan perlakuan baik dan sesuai mengikut norma-norma masyarakat.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...