Cari Nota Dengan Cepat...!

Monday, July 20, 2009

Format Menulis Laporan dan Susunan

Format Menulis Laporan dan Susunan

1. Kulit depan (maklumat peribadi calon & borang markah)

2. Tajuk kajian

3. Senarai kandungan

4. Penghargaan

5. Pendahuluan

6. Objektif kajian

7. Kawasan kajian

a. Huraian kawasan kajian

b. Peta daerah

c. Peta lakar kawasan

8. Kaedah kajian

9. Dapatan kajian

a. Huraian semua aspek dapatan kajian

b. Jadual

c. Graf / carta

10. Rumusan

11. Lampiran

12. Rujukan

13. Kulit belakang

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...